mail
info@sportstore.pl
phone
+48 600 209 906

REKLAMACJE

 Jeżeli w zakupionym u nas towarze ujawniła się wada, która nie wystąpiła z winy użytkownika, prosimy o rozpoczęcie procedury reklamacyjnej poprzez zalogowanie się do panelu klienta i wygenerowanie "dokumentu reklamacyjnego" w dziale RMA. Wypełnione zgłoszenie reklamacyjne należy dołączyć do przesyłki z towarem i przesłać na adres:

Adres do reklamacji:

SPORTSTORE.PL / reklamacje

ul. Starogajowa 37

54-047 Wrocław | POLSKA

W przypadku klientów niezarejestrowanych prosimy o dołączenie do przesyłki zwrotnej informacji w formie pisemnej zawierającej Imię i Nazwisko, adres, telefon, nazwę towaru, opis uszkodzenia, datę i okoliczności w jakich stwierdzono wadę, roszczenie, podpis.

Wzór informacji (* oznaczono informacje konieczne):

Miejscowość i Data:……………………………………………..
Imię*: ………………………………………….………..Nazwisko*: ……………………………………………..
Adres*:  ……………………………………………
Telefon*: …………………………………………...….E-mail: ………………………………………………...
Data zakupu*: ……………………………………..…..Nazwa towaru*: ………………………………………..
Nr zamówienia: ……………………………...……….
Opis uszkodzenia*: ……………………………………………
Kiedy stwierdzono wady i w jakich okolicznościach*:…………………………………………….....…………………………..…………………………
Roszczenie*:
- naprawa

- wymiana na produkt wolny od wad
- zwrot ceny towaru: Nr konta do zwrotu: ......…………………………………………………………………………………………..<
Podpis*: ……………………………………………..

pixel